#897
Ако Господ не съществува, няма да има атеисти.

Цитати

Красиво е това, което обичаме.

Не е характерно за мъжа да се страхува от работата


Non est viri timere laborem

Всяко време си има своите удоволствия и радости


Delicias habet omne suas et gaudia tempus

Нищо не разкрива по-добре характера на човека, колкото това, на което се смее.

Да видиш себе си отстрани е толкова трудно, колкото да погледнеш назад без да се обръщаш.

Огромен талант се крие в това недодялано тяло


Ingenium ingens inculto latet hoc sub corpore

Знанието е враг на вярата.

Когато сърцата се разделят, няма смисъл ръцете да остават една в друга.

Важно е да живееш честно, а не дълго


Refert, quam quis bene vivat; quam diu, non refert

Да се радваш на чуждото нещастие е нечовешко наслаждение


Alienis delectari malis - voluptas inhumana