#173

Не искам да съм всичко за всеки, а да бъда нещо за някой.

Цитати

Със зрънце сол (тоест: остроумно, хапливо, язвително)


Cum grano salis

Съдиите на хората могат да покажат милост. Срещу законите на природата обаче никой не може да обжалва.

Твоята порядъчност ме прави твой приятел


Tibi me virtus tua facit amicum

Лошите съдове не се чупят


Malum vas non frangitur

Всеки се нуждае от помощта на друг човек


Alter alterius auxilii eget)

Всичко е в ръцете на човека и всичко му се изплъзва изпод носа единствено само от страх.

Доброто познанство намалява мълвата


Minuit praesentia famam

Това, което не ни убива, ни прави по-силни.

Нечистата съвест никога не е безопасна


Nunquam secura est prava conscientia

Земя, където има лъвове (опасно място)


Terra ubi leones