#558

Често желязната дисциплина я налагат хора с дървени глави.

Цитати

Глупакът ще мрази словото на мъдрия учител


Oderit insipiens sapientis verba magistri

Няма пророк в своето отечество


Nemo propheta in patria sua

Дела, а не думи!


Facta, non verba!

Върбата се подчинява на вятъра и благоденства, докато един ден се превърне в много върби - стена срещу вятъра.

Гостът е свещен за стопанина


Hospes hospiti sacer

Любовта е като розата - красива, но бодлива.

Познавачът флиртува на плажа с момичето с най-светла кожа - тя има още отпуск пред себе си.

Ако искам да видя пеперуди, ще трябва да изтърпя две-три гъсеници.

Глупаци има много навсякъде


Stultorum plena sunt omnia

Всяко изкуство е подражание на природата


Omnis ars imitatio naturae