#910
Ако от нашите гласове нищо не зависи, защо има хора, които ги купуват?

Цитати

Който говори това, което иска, ще чуе и това, което не иска


Qui dicit quae vult, audiet, quae non vult

Който не привиква към нравствена порядъчност на млади години, не може да избегне пороците и на стари


Qui non assuescit virtuti, cum iuvenescit, a vitiis nescit deflectere, quando senescit

Не взимай живота твърде на сериозно. Никога няма да се измъкнеш от него жив.

Доброто познанство намалява мълвата


Minuit praesentia famam

Ако беше на мое място, щеше да съдиш иначе


Tu si hic sis, aliter sentias

Нещастието е повод за мъжество


Calamitas virtutis occasio est

В царството на слепите едноокият е цар.

Вече гори къщата на съседа Укалегон (ако съседът ти е в опасност, заплашен си и ти)


Iam proximus ardet Ucalegon

Собственият хляб е по-сладък на вкус


Et proprius panis magis exstat in ore suavis

Щастлив е не този, когото другите смятат за щастлив, а този, който сам се смята за такъв


Felix est, non qui videtur esse aliis, sed qui sibi