#228

Който казва, че трудът е песен, нищо не разбира от музика.

Цитати

Стройността на стила способства за четенето на ораторите и поетите


Omnis loquendi elegantia augetur legendis oratoribus et poetis

С каквото се напълни новото гърне, на това ще мирише като старо


Quod nova testa capit, inveterata sapit

Яж плодовете с хляб, ако искаш да бъдеш здрав


Fructus cape cum pane, si vis vivere sane

Този, който умее да благодари, ще получи още повече


Beneficia plura recipit, qui scit reddere

Да търсиш вода, намирайки се сред реката


Medio flumine quaerere aquam

Марс не е приятел на Музите


Mars Musis non amicus

Никой не обича този, който сам не обича никого


A nullo diligitur, qui neminem diligit

Пръв сред равни


Primus inter pares

Има само едно нещо, което е по-хубаво от гърненце с мед... и това са две гърненца с мед.

Намирай си нови приятели, а старите не забравяй


Novos amicos dum paras, veteres cole