#485

Глас народен, глас божи.

Цитати

Мълчанието се смята за съгласие


Silentium videtur confessio

На смелите съдбата помага, страхливите ги отказва


Audaces fortuna iuvat timidosque repellit

Чиста дъска (човек, който още не е учил нищо)


Tabula rasa

Жената или мрази, или обича, трето положение няма


Aut odit, aut amat mulier, nihil est tertium

Всичко хубаво се постига с цената на голяма болка.

Мисля - следователно съществувам!

Всeки порок винаги си намира защита


Omne vitium semper habet patrocinium suum

Не всичко, което блести е злато


Non omne est aurum, quod splendet (nitet)

Необходимостта не знае закон


Necessitas caret lege

Всичко, което е ново, е скъпо, всекидневното е малоценно


Omne novum carum, vilescit cotidianum