#524

С такива приятели... на кого му трябват врагове?

Цитати

Въздишката показва скръб, но не освобождава от нея


Gemitus dolores indicat, non vindicat

Нерядко се случва така, че след като жената е предала ключа на своето сърце, на следващия ден сменя бравата.

Сладкото не е така сладко без горчивото.

Външният вид лъже


Fallaces sunt rerum species

Ако на другите е провървяло, на тебе не е


Aliis si licet‚ tibi non licet

Наблюдавайте враговете си - те първи ще открият грешките ви!

Не прави правеното!


Actum ne agas!

Помни, че си човек


Hominem te esse memento

Животът е възмутителен, когато мислиш за него и прекрасен, когато го живееш!

Да ореш с плуг небето (да правиш нещо невъзможно)


Findere caelum aratro