#540

Веднъж отхапал от ябълката, или я изяж цялата, или я хвърли на свинете!

Цитати

Животът на човека е борба


Militia est vita hominis

Никой не пази по-добре тайна от онзи, който не я знае.

Не прави това, в което се съмняваш!


Quid dubitas, ne feceris!

Каквото и да правиш трябва да го правиш добре, дори то да е безумие!

Най-сигурният начин да заставите жена си да ви слуша внимателно е да говорите на сън.

Да вземаш това, което не можеш да върнеш, е измама


Fraus est accipere, quod non possis reddere

Всичко, което не е необходимо, е излишно.

Не съм се провалил. Открих 10,000 начина, които не вършат работа.

От бедната къща често излиза велик човек


E tenui casa saepe vir magnus exit

Ако в първо действие на сцената виси пушка, то тя непременно трябва да гръмне до края на представлението.