#35

Жестоко е сред бурени да бъдеш цвете!

Цитати

Живей и бъди здрав (заключителна формулировка в антично приятелско писмо)


Vive valeque

Човешкото щастие не е никога постоянно


Felicitas humana numquam in eodem statu permanent
Приятелите си избирам по хубавата им външност, познатите си — заради доброто им име, а враговете си —заради техния ум. Човек трудно може да подбира съвсем точно враговете си. А сред моите врагове няма нито един глупак. Всички са достатъчно интелигентни и затова ме ценят.

Лошият съсед е голямо нещастие


Vicinus malus ingens malum

Когато нямам повече синьо, слагам червено.

Приятел е този, за когото бих умрял. Любим е този, за когото живея.

Ако бях безсмъртен, щях да измисля смъртта, за да изпитам удоволствие от живота!

Предпочитам да умра леко в съня си като дядо ми, а не крещейки като всички пътници в автобуса му.

Може ли разстоянието наистина да те раздели от приятелите ти... Ако искаш да си с някого, когото обичаш, не си ли вече там при него?

Всички жени са курви, с изключение на майка ми. Но да не забравяме, че и тя е жена.