#183

Невидени очи скоро се забравят.

Цитати

Фидий обича мира (изкуството се нуждае от мир)


Amat pacem Phidias

Когато свещта гори по-кратко, гори по-ярко.

Който хвали децата, хвали само надеждата в тях


Qui pueros laudat, solam spem laudat in illis

Евтино се цени това, което е достъпно


Vile est, quod licet

Най-добрата подправка към храната е гладът.

Ето проблемът, ето в какво е трудното


Hoc opus, hic labor est

Истинската любов признава и уважава неповторимостта и независимостта на партньора.

Лошото общество разваля добрите обичаи


Mores bones mala viciant consortia

Философията лекува душата


Philosophia medetur animis

Усмихвай се - това кара другите да се чудят какво си намислил!