#385

Силата на жените се определя от слабите места на мъжете.

Цитати

Ако си умен, бъди трудолюбив като пчела


Si sapis, sis apis

Към височини през теснини (през трудности) (девиз на заговорниците в Ернани на Виктор Юго)


Ad augusta per angusta

Пубертетът е състояние, когато ти се ще да стиснеш света за гушата, но вместо това си стискаш пъпките.

Никой не трябва да бъде наказван два пъти за едно и също престъпление


Nemo debet bis puniri pro uno delicto

Прибързаността е невнимателна и сляпа


Festinatio improvida est et caeca

Трудно е да повярваш, че някой казва истината, ако знаеш, че ти на негово място би излъгал.

Да спориш за сянката на магарето (да се занимаваш с празни работи)


Rixari de asini umbra

В мътна вода се лови по-лесно риба


Turbato melius capiuntur flumine pisces

Дела, а не думи!


Facta, non verba!

Ако очакваш уикенда, пропускаш 5/7 от живота си.