#112

Понякога дори да живееш се изисква кураж.

Цитати

Колко бедствия е могла да причини религията


Tantum religio potuit suadere malorum

О, нещастният аз!


Heu me miserum!

Без акомпанимент (за хорово пеене)


A cappella (ит)

Първият във времето е най-силен в правото


Prior tempore, potior iure

Действителност, а не басня


Factum, non fabula

И наистина, който търси, обикновено намира, макар и не винаги точно това, което е търсил.

Дори и Юпитер не ще угоди на всички


Ne Iuppiter quidem omnibus placet

Истинският път минава по въже, което е опънато не кой знае колко високо, а само малко над земята. Изглежда поставено така, като че по-скоро да кара хората да се препъват, а не да вървят по него.

Нищо не губиш от това


Damni nihil facis

Всичко, което е ново, е скъпо, всекидневното е малоценно


Omne novum carum, vilescit cotidianum