#604

О, слабост, твойто име е жена!

Цитати

Да бъде светлина!


Fiat lux!

Обучавайки другите, се учим самите ние


Docendo discimus

Благожелателността е покана за голяма взаимност


Gratiarum actio ad plus dandum invitatio

Мир на влизащите, благополучие на отиващите си


Pax intrantibus, salus exeuntibus

Буквално


Ad litteram

За умния е достатъчно (казаното)


Sapienti sat

Няма такова нещо, по което жената да не започне да спори


Nulla fere causa est, in qua non femina litem moverit

Ако твоето положение е надеждно, и приятелите са верни; ако се разклати, и приятелите се разбягват


Si res firma est, itidem firmi amici sunt: si res labat, itidem amici conlabascunt

След като щастието ти зависи от това, което прави някой друг, явно наистина си имаш проблем.

Думите без дела са убиец на мечти. Най-малкото действие е по-добро и от най-голямото намерение.