#224

Умирайте само в краен случай.

Цитати

По-добре е да плачеш в детството си, отколкото в старостта


Melius est pueros flere quam senes

Който добре различава (анализира), той учи добре


Qui bene distinguit - bene docet

Удовлетворението, постигнато с труд, е най-приятно


Voluptas e difficili data dulcissima est

Змия в тревата (скрита опасност)


Angius in herba

Никой, плашейки се, не е достигнал високо положение


Nemo timendo ad summum pervenit locum

Правото е изкуство на доброто и справедливостта


Ius est ars boni et aequi

Законите понякога спят, но никога не умират


Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur

Гарван гарвану рядко изкълвава окото


Raro corvum corvus exoculat

Ако се стремиш към покой, обуздавай бъбривия си език!


Si cupias pacem, linguam compesce loquacem!

Трудностите предстоят


Graviora manent