Не е нужно да изпиеш цялото море, за да се убедиш, че е солено.
323 | Автор: Емил Кротки | Теми: Опит | От: 14 септември 2004, 08:23
цитати.БГ е най-големият архив с цитати, мисли, сентенции, мъдрости, афоризми, поговорки, пословици изцяло на български език.
Произволни цитати
Вроденият порок на капитализма е неравното разпределение на благата. Вродената добродетел на социализма е равното разпределение на лишенията.
Любовта е толкова голяма сила, че може да бъде надмината само от летенето.
Всички влюбени се кълнат да изпълнят повече отколкото могат, но не изпълняват дори възможното.
23 септември 2014 17:20
Creative Commons