Музиката изразява това, което не може да бъде изказано с думи, но и не може да остане неиэречено.
788 | Автор: Виктор Юго | Теми: Музика | От: 09 септември 2007, 21:25
цитати.БГ е най-големият архив с цитати, мисли, сентенции, мъдрости, афоризми, поговорки, пословици изцяло на български език.
Произволни цитати
Никога не знаеш колко скоро ще стане твърде късно.
528 | Теми: Време
Ние с охота признаваме малките си недостатъци, желаейки да покажем с това, че нямаме по-големи.
Казват, че усърдният труд не е убил никого, но защо да рискувам?
24 октомври 2014 00:56
Creative Commons