#382

Зад всяко голямо богатство се крие престъпление.

Цитати

Няма пророк в своето отечество


Nemo propheta in patria sua

Бързай бавно


Festina lente

Написаната буква остава, безсилното слово изчезва


Littera scripta manet, verbum imbelle perit

Мълвата не винаги греши


Haud semper errat fama

Животът е странстване


Peregrinatio est vita

Често мълчаливият облик има глас и думи


Saepe tacens vocem verbaque vultus habet

Опасно е да се чувстваш безопасно при опасност


Periculum est in periculo securum esse

Който поучава не на време, вреди


Intempestive qui docet, ille nocet

Напоследък много хора се отказаха да живеят. Не се отегчават, не плачат, просто стоят в очакване да мине времето. Те не приеха предизвикателството на живота и животът повече не им отправя предизвикателства. Ти рискуваш да станеш като тях, съпротивлявай се, посрещни смело това, което ти поднася животът, не се отказвай.

Причината, поради която знам, че съм Господ, е защото един ден, докато се молех, осъзнах, че говоря на себе си.