#816

Хората си мислят, че мъртви най ще страдат.

Цитати

Следите плашат (следите на нещастните предшественици)


Vestigia terrent

Един ще накажеш, сто ще поправиш


Unum castigabis, centum emendabis

Книгите са приятели, книгите са учители


Libri amici, libri magistri

Слънцето тържествува навсякъде


Sol ubique triumphat

Заблудите също са ценни, но само от време на време. Не всеки тръгнал за Индия е открил Америка.

Трудът не е бреме, а благо


Labor non onus, sed beneficium

Лудият смята, че всички останали са луди


Insanus omnis furere credit caeteros

Равният няма власт над равните


Par super parem potestatem non habet

Да си жена на жена си (да си под чехъл)


Uxori nubere suae

За да побеждаваш, се учи на търпение; за да живееш, се учи да умираш


Ut vincas, disce pati, ut vivas, disce mori