фраза #38

556 преглеждания

До гръцките календи (тоест: никога; римляните наричали календи първия ден от всеки месец Гърците нямали такова понятие)


Ad Calendas (Kalendas) Graecas

Рейтинг 0.0

Коментари 0