Егоист - това е човек, който никога няма да каже лоша дума за някого, понеже говори само за себе си.
340 | Теми: Други | От: 14 септември 2004, 08:23
цитати.БГ е най-големият архив с цитати, мисли, сентенции, мъдрости, афоризми, поговорки, пословици изцяло на български език.
Ab initio nullum, semper nullum (лат)
Отначало ли е нищо - и нататък нищо
Крилата фраза
11
Ab Iove principium (лат)
Започва се от Юпитер (тоест: започвай от най-важното)
Крилата фраза
12
A bon chat bon rat (а бон ша бон ра) (фр)
На добрата котка - добър плъх (каквото повикало, такова се обадило)
Крилата фраза
13
Ab origine (лат)
От началото
Крилата фраза
14
A bove maiore discit arare minor (лат)
Старият вол учи младия да оре
Крилата фраза
15
Ab ovo usque ad mala (лат)
От яйцето до ябълките (от началото до края; обядът на римляните започвал с яйце и завършвал с плодове)
Крилата фраза
16
Absens carens (лат)
Отсъстващият вреди на себе си
Крилата фраза
17
Asens heres non erit (лат)
Отсъстващите не се броят за наследници
Крилата фраза
18
Absentem laedit, qui cum ebrio litigat (лат)
Който спори с пиян, воюва с неприсъстващ
Крилата фраза
19
Absit dicto (verbo) invidia (лат)
Нека думата бъде свободна от завист
Крилата фраза
20